flying-high-webflyer-fin

Flying High – Young Chinese Photography

23.06.16 – 10.07.16

Curators – Sylvia Pollex (DE) Malina Becker (DE)

Art Director – Candace Goodrich (US)

Artists:
Sim Chi Yin (CN) Fan Shisan (CN) Wang Yuanling (CN) Xu Xiaoxiao (CN) Ren Hang (CN) Wang Ningde (CN) Jiang Pengyi (CN) Chen Shaoxiong (CN) Lin Ke (CN)

Sponsored by the Kulturamt Leipzig, Hypokulturstiftung, Konfuzius Institut

photos by dotgain

_MG_0228_MG_0165_MG_0125_MG_0107_MG_0101_MG_0046_mg_0005_1_mg_0008_mg_0011_mg_0014_mg_0016_mg_0021_mg_0023_mg_0024_mg_0025_mg_0028_mg_0029_mg_0034_mg_0035_mg_0036_mg_0039_mg_0045

%d bloggers like this: